aquest document es una prova per damo. El projecte va sobre android.