Viquillibres:Esborrar pàgines

(S'ha redirigit des de: VL:EP)
Política de Viquillibres Aquesta pàgina descriu una política oficial de Viquillibres. Disposa d'un ampli consens i, per tant, es considera com una norma a seguir per la comunitat.
Abans d'editar-la assegureu-vos que disposeu del quòrum suficient utilitzant la pàgina de discussió, la taverna o obrint una presa de decisions.
Drecera:
VL:EP


Aquesta pàgina descriu la proposta de la política i el procés a seguir per a esborrar pàgines. Ha estat modificada de la Viquipèdia:Presa de decisions/2006/Política per a esborrar articles i perfeccionada posteriorment, i espera ser consensuada aquí. Si teniu propostes, no hi feu canvis directament: assegureu-vos abans que disposeu del suficient consens a través de la discussió de la pàgina a esborrar.

Abans d'esborrar

modifica

Esborrar una pàgina és una opció dràstica que elimina la feina feta i el seu historial. No obstant, en ocasions és necessari per a mantenir una qualitat d'acord amb les polítiques i normes de la Viquipèdia. Abans de fer una proposta considereu altres opcions:

 • {{esborrany}}, {{millorar}}, {{fusió}}, {{copyright}}, {{traducció}}, etc.
 • Tingueu en compte w:Viquipèdia:Si us plau no mossegueu els nouvinguts. Potser cal donar un cop de mà a un usuari inexpert.
 • Si el problema és amb part del text i no amb la totalitat de la pàgina, intenteu arreglar-lo o treure'l explicant-ho a la discussió.
 • Si el text és inadequat o redundant perque ja existeix un altre article semblant, podeu esborrar directament el text i fer una redirecció.
 • En cas de dubte, absteniu-vos-en o expliqueu-ho a la discussió.

Si a pesar de tot creieu que s'ha d'esborrar, hi ha dues opcions:

 • Destrucció ràpida
 • Proposta per a votar

Destrucció ràpida

modifica
Vegeu la política específica a w:Viquipèdia:Criteris de supressió ràpida.

En casos evidents es pot utilitzar la destrucció ràpida. Aquests casos es presenten quan s'ha creat una pàgina:

 • que només té grafits de prova,
 • amb continguts ofensius,
 • sense cap mena de sentit,
 • per error esmenat pel propi autor,
 • pàgines sense historial que s'hagin d'utilitzar per a fer redireccions.
 • redireccions sense historial amb nom clarament inservible (degut a errors).
 • a subpàgines de l'espai de noms "Usuari" que el propi autor desitja esborrar.

En aquests casos es pot demanar la seva destrucció immediata col·locant la plantilla {{destrucció|motiu}}. Un administrador analitzarà si compleix els requisits per a esborrar-la. Es cas contrari, o en cas que hi hagi qualsevol discussió sobre la seva destrucció, cal fer una proposta per discutir-la i votar-la. En aquests mateixos casos un administrador pot eliminar-la directament, sense un avís previ, explicant-ne els motius en el camp corresponent del programari d'eliminació.

Proposta per a votar

modifica

Com fer una proposta

modifica
 • Els usuaris anònims o sense dret a vot podran fer propostes d'esborrament si bé el seu vot no serà computat. Si la proposta és d'un anònim i al cap d'un mes la proposta no ha rebut cap vot favorable i sí algun de desfavorable es considerarà anul·lada.
 • Es posarà al principi de la pàgina a esborrar una plantilla d'avís {{esborrar}} que servirà per a indicar que s'ha obert una discussió a la Pàgina de propostes d'esborrat.
 • En cas que una proposta estigui incompleta, sense motiu o sense firma d'un usuari vàlid, podrà ser anul·lada mentre no la recolzi i la completi un usuari que compleixi els requisits.
 • És una bona pràctica no marcar aquestes edicions com a menors ja que poden passar inadvertides.
 • És molt recomanable avisar als editors principals o creadors de l'article en la seva pàgina de discussió mitjançant la plantilla {{avís d'esborrat}}.
 • En el moment de presentar una proposta d'esborrament s'hi podran incloure diverses pàgines que es vulguin esborrar si estan relacionades i és convenient discutir-les conjuntament. Si qualsevol usuari discrepa amb aquest procediment i demana votar-les per separat es procedirà a fer-ho així. Un cop presentada una proposta no s'hi podran afegir més pàgines ni es podrà fusionar amb altres propostes per més que estiguin relacionades. Tots els articles que es vulguin votar conjuntament hauran d'aparèixer explícitament a la proposta i tots hauran de contenir la plantilla de proposats a eliminació.

Discussió i votació de la proposta

modifica
 • Com a principi general s'intenta arribar a un consens per a trobar una solució alternativa abans d'esborrar l'article. Per exemple, es podria fusionar amb un altre article, traslladar a un altre projecte, plantejar un nou redactat sota un nou títol, etc.
 • Els participants en la votació han d'argumentar i explicar els motius del seu vot, i si simplement comparteixen l'opinió d'un altre viquipedista hauran de fer constar amb qui coincideixen. Tot i això, els vots que no tinguin cap comentari no seran anul·lats de la votació.
 • Els requisits per a poder votar són: mínim de 30 dies d'antiguitat abans de la proposta, i 20 contribucions en l'espai principal (articles). Com a excepció es permet votar al creador de l'article encara que no compleixi els requisits si creà l'article amb un compte registrat d'usuari.
 • Mentre no finalitzi el període de votació un usuari pot reconsiderar la seva opinió i modificar el seu vot tatxant-lo amb el codi <s>...</s> i pot votar de nou.
 • No cal un mínim de participació per donar suport a la proposta. Un editor pot considerar que el tema és prou evident o té prou consens i no cal que hi participi. Si s'ha respectat el temps mínim de debat, es dóna per suposat que les opinions expressades són acceptades.
 • Duració del procés. El procés comença amb la proposta. Si la proposta era incompleta, el procés comença quan un usuari vàlid hi dóna suport. El procés dura un mínim de 15 dies i un màxim de sis mesos, segons els terminis descrits a la valoració final.

Valoració final

modifica
 • Un administrador farà la valoració final de la proposta. Es recomana, no s'obliga, que l'usuari que ha obert el procés d'esborrat no arxivi ell mateix el cas.
 • La valoració final es pot fer en qualsevol moment a partir del període mínim de 15 dies si hi ha prou consens.
 • En cas de que variïn significativament les condicions inicials de la proposta, per exemple si s'ha fet un redactat nou o s'han aportat noves proves, un administrador pot decidir iniciar un nou període de 15 dies perquè els usuaris puguin reconsiderar les seves opinions. Igualment, si es considera que l'editor principal pot fer alguna aportació decisiva, es pot prorrogar.
 • S'anul·laran els vots que no compleixin els requisits, explicant-ne els motius.
 • Els vots no signats no es tenen en compte, llevat que algú els verifiqui abans de tancar la proposta.
 • Es considera que hi ha prou consens
  • Si hi ha unanimitat a partir del 15è dia de la proposta (mínim un vot vàlid).
  • Si hi ha una majoria del 75% del vots (3 per cada 1) en un sentit o l'altre al cap de 15 dies.
  • Si hi ha una majoria del 67% del vots (2 per cada 1) en un sentit o l'altre al cap de 2 mesos.
 • Si al cap de 6 mesos no hi ha prou consens la proposta queda anul·lada.
 • El recompte de vots, les consideracions que s'hagin fet i la decisió final quedaran anotats com a valoració final.
 • Sigui quina sigui la decisió final, es guardarà la proposta en un arxiu històric. En cas de rebuig o anul·lació de la proposta, es treurà la plantilla d'avís.
 • Si el proponent d'un procés d'esborrament de pàgines està registrat, retira la proposta, i hi ha una majoria del 75% de vots a favor de retirar-la (comptant els vots en contra d'esborrar i els vots a favor retirats pels mateixos votants, amb un màxim d'un vot per usuari), la proposta d'esborrament quedarà anul·lada.

Recuperar un article esborrat

modifica

Només es podrà demanar recuperar un article esborrat en cas d'error en la aplicació o interpretació d'aquesta política. S'haurà de demanar a un administrador.