FITXES

La Guia Jove és una caixa d’eines per als i les professionals que treballen amb persones joves per fomentar la participació a través de la dinamització juvenil. Està formada per un conjunt de fitxes per facilitar possibles línies de treball segons les necessitats o els reptes que es persegueixen. El contingut de la Guia inclou temàtiques relacionades amb la participació juvenil, la planificació de projectes socioeducatius i l’ús dels espais d’intervenció, com ara els equipaments o l'espai públic.

   El rol de la persona dinamitzadora
   La realitat juvenil
   Les persones joves participen
   La diversitat de la gent jove
   El diàleg amb la gent jove
   L'avaluació de l'activitat
   La planificació de l’activitat
   El treball comunitari
   La mirada feminista i la participació
   La creativitat


   La comunicació
   L'equipament juvenil
   La gestió de l'equipament
   El vincle amb la gent jove
   Els centres educatius
   L'espai públic
   Les eines digitals
   La gestió del conflicte
   El poder i la participació


ELS PILARS
La participació, l’educació, la inclusió i el territori són els quatre pilars que fonamenten la Guia Jove. El contingut pretén incrementar la capacitat d’incidència de la gent jove per aprofundir en la seva participació i atorgar-li protagonisme. La vessant educativa de les intervencions que es plantegen amb les fitxes també vol aportar eines per contribuir a l’apoderament de les persones joves com a agents de canvi social. Tanmateix, les estratègies que s’hi aborden incorporen la diversitat de la gent jove i la necessitat d’aportar una perspectiva inclusiva. Finalment, es reconeix la pluralitat del territori i es donen recursos que poden servir d’inspiració segons les diferents realitats de partida.

La lectura d’aquesta Guia es pot fer seguint l’ordre proposat o de forma lliure per explorar cada temàtica i navegar entre les fitxes triant un itinerari propi. Les possibilitats són múltiples, algunes eines poden ser més senzilles i sensates i d’altres més temeràries. Però no hi ha decisions errònies, sinó moltes opcions possibles!

Cada fitxa s’aborda des de diverses situacions de partida que poden correspondre a la realitat del professional de joventut. Després d’aquesta introducció hi ha una descripció per definir la temàtica i explicar quina posició es pren. A l’apartat de desenvolupament es troba la part més pràctica de recursos i idees i, finalment, hi ha un apartat de bibliografia i enllaços per aprofundir-hi més. A les fitxes l' ús del llenguatge inclou el femení genèric i també el neutre. Volem trobar alternatives a l'ús exclusiu del masculí genèric i fer el llenguatge més inclusiu.

La Guia Jove ha nascut d’un procés de col·laboració entre diversos professionals que treballen amb la gent jove i l’equip de Foment de la Participació Juvenil de la Direcció General de Joventut durant l’any 2015. Viquillibres permet mantenir la Guia viva i oberta a les aportacions d’aquelles persones que estan treballant amb la gent jove per enriquir amb recursos i exemples la feina d’altres professionals que vulguin fomentar la dinamització juvenil.

Aquest no és el "nostre" llibre. És un llibre fet amb professionals i per a professionals que treballen amb i per a la gent jove. Així que aprofiteu-lo i enriquiu-lo!

Viquipèdia Vegeu més sobre Joventut a la Viquipèdia.


O amplia i millora les fitxes ja existents!

Autoria de la Guia